ביטול עסקה

חברת ג’י. יו. אס. מרקטינג בע”מ (להלן: “החברה“) מביאה לידיעת הלקוח כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“), קיימת לצרכן הזכות לבטל את העסקה לרכישת מוצרים שנרכשו באתר האינטרנט של החברה וזאת בהתאם להוראות ולתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן (להלן: “ביטול עסקה“).

ביטול עסקה שבוצעה על ידי הלקוח באתר האינטרנט יכולה להינתן באמצעות מסירת הודעת ביטול על ידי הלקוח לחברה וזאת במסגרת תקופת הביטול, אשר תכלול שם מלא ומספר תעודת הזהות של הלקוח, ופרטי העסקה אותה הלקוח מבקש לבטל, ואם נמסרה הודעה בע”פ – פרט מזהה נוסף לדרישת החברה, וזאת בכל אחת מהדרכים לביטול המפורטות להלן (להלן: “הודעת ביטול“):

  • בעל פה: במסירת הודעה באחת מחנויות הרשת או בפנייה טלפונית לשירות הלקוחות לטל 03-5412323  בשעות העבודה שמפורטות לעיל.

  • בדואר רשום: לכתובת קהילת ונציה 8 תל אביב – לידי ג’י. יו. אס. מרקטינג בע”מ (לידי שירות לקוחות).

  • בדואר אלקטרוני :לכתובת דוא”ל של שירות הלקוחות של החברה service@gant.co.il

  • באתר האינטרנט – באמצעות מילוי טופס ביטול עסקה להלן ו/או בקישור הייעודי המופיע בעמוד הראשי של אתר האינטרנט תחת הכותרת “ביטול עסקה“.